مدیریت پروژه

شركت فرازين مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌ها را با آزادی و اختیار متناسب با مسئولیت‌های واگذار شده

به مدیران شرکت‌ها و پروژه‌ها می‌سپارد. به علاوه، مدیران ارشد شرکت، روش‌های مدیریت پروژه را

به شرح زیر به کار می‌گیرند تا قادر باشند پروژه‌ها را به شکل صحیح اجرا نمایند:

 • تشکیل سازمان اجرا برای هر پروژه
 • تقسیم قرارداد اصلی میان پیمانکاران در قالب قراردادهای تامين، نصب و راه‌اندازی
 • هدایت و مدیریت پیمانکاران متعدد از طریق رویه‌های برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفته
 • استفاده از سازمان مدیریت کیفیت شامل تضمین کیفیت به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب
 • نظارت بر برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار
 • نظارت بر روش اجرای کار، آزمایش ها و تنظیم گواهی تکمیل کار
 • نظارت بر اجراء فعالیتها بر اساس مدارک مصوب
 • ارائه گزارشات پیشرفت و گزارشات فنی
 • نظارت و هماهنگی در خصوص تجهیز کارگاه، تحویل موقت و تحویل قطعی
 • نظارت بر رعایت الزامات HSE
 • مدیریت دعاوی پیمانکاران
 • نظارت بر اجراء تعهدات قراردادی پیمانکاران
 • نظارت بر رفع اشکالات و تکمیل و ارائه نقشه های چون ساخت توسط پیمانکاران
 • نظارت بر پیشرفت و کنترل کیفی عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فرازین می باشد