كارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

محل اجرا : ایران-اصفهان

روش اجرا : EPC

وضعيت پروژه :

توضیحات:

 

2-احداث خط انتقال و ایستگاه پمپاژ کوپال و مخزن تامین فشار آب صنعتی مارون

كارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

محل اجرا : ایران-اهواز

روش اجرا : PC

وضعيت پروژه : در حال اجرا

كارفرما : شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

محل اجرا : ایران-تهران

روش اجرا : EPC

وضعيت پروژه :

توضيحات:

كارفرما : شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

محل اجرا : ایران-تهران

روش اجرا : EPC

وضعيت پروژه :

توضيحات :

كارفرما : شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

محل اجرا : ایران-تهران

روش اجرا : PC

وضعيت پروژه :

توضیحات:

 

كارفرما : شركت پتروشيمي مرواريد

محل اجرا : ایران-عسلويه

روش اجرا : EPC

وضعيت پروژه :

توضیحات:

كارفرما : شركت پتروشيمي مرواريد

محل اجرا : ایران-عسلويه

روش اجرا : EPC

وضعيت پروژه :

توضیحات:

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فرازین می باشد