• كارفرما : شرکت پتروشیمی مهر
 • پيمانكار اصلي : رامپكو
 • محل اجرا : ايران-عسلويه
 • روش اجرا : EPC
 • وضعيت پروژه : اتمام

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی کاویان
 • پيمانكار اصلي : رامپكو
 • محل اجرا : ايران-عسلويه
 • روش اجرا : PC
 • وضعيت پروژه : اتمام

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی بوشهر
 • پيمانكار اصلي : رامپكو
 • محل اجرا : ايران-عسلويه
 • روش اجرا : C
 • وضعيت پروژه : اتمام

توضيحات :

 • كارفرما : کنسرسیوم SEI/ODCC
 • پيمانكار اصلي : رامپكو
 • محل اجرا : ایران-ماهشهر
 • روش اجرا : C
 • وضعيت پروژه : در حال اجرا

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی آبادان
 • پيمانكار اصلي : رامپكو
 • محل اجرا : ایران-آبادان
 • روش اجرا : C
 • وضعيت پروژه : در حال اجرا

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی بوشهر
 • پيمانكار اصلي : رامپكو
 • محل اجرا : ايران-عسلويه
 • روش اجرا : C
 • وضعيت پروژه :

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی بوشهر
 • پيمانكار اصلي : رامپكو
 • محل اجرا : ايران-گچساران
 • روش اجرا : C
 • وضعيت پروژه : اتمام

توضيحات :

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فرازین می باشد