• كارفرما : پتروشیمی صحار
 • محل اجرا : عمان
 • وضعيت پروژه :اجرا شده

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی امیرکبیر
 • محل اجرا : ایران-ماهشهر
 • وضعيت پروژه : در حال اجرا

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت محتمع گاز پارس جنوبی
 • محل اجرا : ایران-عسلویه
 • وضعيت پروژه : اجرا شده

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت محتمع گاز پارس جنوبی
 • محل اجرا : ایران-عسلویه
 • وضعيت پروژه : اجرا شده

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی فجر
 • محل اجرا : ایران-عسلویه
 • وضعيت پروژه : در حال اجرا

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی مبین
 • محل اجرا : ایران-عسلویه
 • وضعيت پروژه : اجرا شده

توضيحات :

 • كارفرما : شرکت پتروشیمی اروند
 • محل اجرا :
 • وضعيت پروژه :

توضيحات :

 • كارفرما : پتروشیمی ایلام
 • محل اجرا : ایران-ایلام
 • وضعيت پروژه : در حال اجرا

توضيحات :

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فرازین می باشد